Facebook Pixel Code
Umów spotkanie
Zapisz dziecko

Wybierz grupę wiekową

Żłobek lub przedszkole Szkoła
Nasze placówki

Adres: Lawendowa 1
80-180 Borkowo
Telefon: +48 506 562 053
E-mail: borkowo@megamocni.edu.pl

Godziny otwarcia: 6:00 – 17:30

Przejdź do strony internetowej

Projekty unijne

     Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt „Cyfryzacja procesów obsługi klienta i kontroli jakości w placówkach przedszkolno-żłobkowych MegaMocni w wyniku wdrożenia dedykowanych rozwiązań informatycznych”

Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju „Dynamo” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu „Cyfryzacja procesów obsługi klienta i kontroli jakości w placówkach przedszkolno-żłobkowych MegaMocni w wyniku wdrożenia dedykowanych rozwiązań informatycznych” w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest cyfryzacja sposobu pozyskania, komunikacji i obsługi klienta oraz kontroli jakości w placówkach MegaMocni.

Zastosowanie nowoczesnych technologii stworzy nową jakość na rynku przedszkolno-żłobkowym. Cyfryzacja umożliwi dotarcie do szerszej grupy odbiorców oraz usprawni proces zarządzania.

Wartość projektu: 259 500,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 220 575,00 zł.

 

 

Projekt „Kierunek: przedszkole! Między nauką, wychowaniem a zabawą”

Juneco Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie na realizację projektu „Kierunek: przedszkole! Między nauką, wychowaniem a zabawą” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie 53 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, rozwój kompetencji kluczowych u dzieci oraz podniesienie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • 1. Utworzenie 53 trwałych miejsc w Gdańsku i Borkowie oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy.
  • 2. Zapewnienie utrzymania nowoutworzonych miejsc przez okres co najmniej 2 lat po ukończeniu realizacji projektu.
  • 3. Realizację programu zajęć dodatkowych, zwiększających szanse edukacyjne wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.
  • 4. Zwiększenie kompetencji nauczycieli.

W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostęp do miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym na terenie gminy Gdańsk i Pruszcz Gdański oraz uatrakcyjni ofertę zajęciową.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.08.2023 r.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 027 841,56 zł.

 

Projekt „Utworzenie trzech żłobków w woj. pomorskim szansą na powrót rodziców do pracy”

Celem projektu jest stworzenie w okresie 21 miesięcy trwania projektu warunków, dla minimum 173 osób, ułatwiających podjęcie lub powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi. Efektem realizacji niniejszego projektu będzie większa możliwość godzenia pracy z opieką nad dziećmi dla osób objętych projektem. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez utworzenie i przygotowanie trzech żłobków na terenie Gdańska, Gościcina i Borkowa do przyjęcia i sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 [06.2020-03.2021] oraz sfinansowanie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy [04.2021-03.2022].

Niepublicznych Żłobkach MegaMocni Jasień, MegaMocni Gościcino oraz MegaMocni Borkowo udało nam się uruchomić projekt dający szansę na powrót kobiet do pracy w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umożliwia on obniżenie czesnego na żłobek do kwoty 500 zł na gdańskim Jasieniu,  250 zł w Gościcinie oraz 400 zł w Borkowie.

Naszym celem jest aktywizacja kobiet oraz ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Zależy nam na zwiększeniu liczby kobiet na rynku, zarówno tych, które wracają po urlopie macierzyńskim, oraz tych, których poród opóźnił rozpoczęcie kariery zawodowej. Wierzymy, że to wesprze także rozwój województwa pomorskiego oraz pomoże połączyć pracę z życiem rodzinnym osobom objętym programem.

Od 1 września 2021 roku dzieci objęte programem wyruszą do żłobka, natomiast już teraz można zgłaszać się do wzięcia udziału w projekcie. Wszystkie informacje u dyrektora placówek MegaMocni Jasień, MegaMocni Gościcino, MegaMocni Borkowo.

Budżet projektu wynosi 2 949 517,26 zł. Wkład Funduszy Europejskich to 85% wartości projektu. Wnioskodawca zapewnia wkład własny na poziomie 15% wartości projektu.