Facebook Pixel Code
Umów spotkanie
Zapisz dziecko

Wybierz grupę wiekową

Żłobek lub przedszkole Szkoła
Nasze placówki

Adres: Lawendowa 1
80-180 Borkowo
Telefon: +48 506 562 053
E-mail: borkowo@megamocni.edu.pl

Godziny otwarcia: 6:00 – 17:30

Przejdź do strony internetowej

Zerówka MegaMocni Jasień

20.02.2024

Spis treści

 1. MegaMocni Jasień – zerówka w przedszkolu

 2. Spotkanie informacyjne dla rodziców

 3. Edukacja dzieci w zerówce MegaMocni Jasień

 4. Zajęcia edukacyjne i rozwojowe w zerówce w Gdańsku

 5. Zajęcia dodatkowe dla 6-latków

 6. Opieka specjalistów w zerówce na Jasieniu

 7. Wszechstronny rozwój 6-latków

 8. Zakres opieki w zerówce w czasie roku szkolnego 2024/2025

 9. Wyżywienie

 10. Informacje dodatkowe

 

MegaMocni Jasień – zerówka w przedszkolu dla 6-latków

We wrześniu 2024 roku w gdańskim przedszkolu MegaMocni na Jasieniu rusza grupa 6-latków przygotowująca do szkoły. Już teraz rodziców i opiekunów dzieci w wieku 5 i 6 lat zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zerówki w Gdańsku.

Spotkanie informacyjne dla rodziców

Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się 21 lutego o godz. 17:30 w placówce przy ul. Przywidzkiej 7 w Gdańsku.

Edukacja dzieci w zerówce MegaMocni Jasień

W przedszkolu MegaMocni Jasień dbamy o wszechstronne przygotowanie dzieci do szkolnej przygody. W zerówce wyspecjalizowana kadra realizuje program podstawy programowej dostosowany do 6-latków z elementami metody projektu i planu daltońskiego. W placówce stosowane są zasady Pozytywnej Dyscypliny oraz nowatorskiego podejścia Proces ponad produkt.

Zajęcia edukacyjne i rozwojowe w zerówce w Gdańsku

W ramach czesnego gwarantujemy naszym podopiecznym zajęcia edukacyjne i rozwojowe:

 • język angielski – 4x tydzień, 
 • projekty edukacyjne z e-Twinning – 1x miesiąc, 
 • gimnastyka ogólnorozwojowa – codziennie,
 • realizacja Programu „Zdrowo i Sportowo” – 1x tydzień,
 • rytmika – 1x tydzień,
 • laboratorium – 1x miesiąc, 
 • kodowanie dla dzieci – 2x miesiąc, 
 • kuchcikowo – 1x miesiąc, 
 • dogoterapia – 1x miesiąc, 
 • sensoplastyka – 1x miesiąc, 
 • grupowa profilaktyka logopedyczna – 1x tydzień, 
 • gimnastyka paluszkowa – 1x tydzień, 
 • warsztaty plastyczno-recyklingowe – 1x miesiąc, 
 • Trening Umiejętności Społecznych – 1x miesiąc

Zajęcia dodatkowe dla 6-latków

Dziecko ma możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dziecka organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Opieka specjalistów w zerówce na Jasieniu

Dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego (w tym darmowe badanie przesiewowe przeprowadzone przez logopedę). Istnieje możliwość korzystania z konsultacji ze specjalistami. Zapewniamy materiały edukacyjne, materiały projektowe, wyprawkę plastyczną itp.

Badanie gotowości szkolnej

Wyspecjalizowana kadra nauczycielska naszej placówki na Jasieniu jest uprawniona do przeprowadzenia badania gotowości szkolnej dzieci. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole rodzice otrzymają do 30 kwietnia 2025 r.

Wszechstronny rozwój 6-latków

Rozwój społeczno-kulturalny zerówkowiczów wspiera również udział w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, konkursach przedszkolnych itp.

Zakres opieki w zerówce w czasie roku szkolnego 2024/2025

W czesne wliczona jest opieka i edukacja przez cały rok szkolny (od 1.09.2024 r. do 31.08.2025 r.) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ustalonych dni wolnych tj.: 27.12.2024 r., 2.05.2025 r., 20.06.2025 r., a także dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w okresie: 20.07.2025-31.07.2025 r.

Godziny otwarcia zerówki MegaMocni Jasień

Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:30.

Wyżywienie

Dzieci w ciągu dnia otrzymują 4 zbilansowane posiłki opracowane przez dietetyka. W trakcie posiłków uczą się kulturalnego zachowania przy stole, zasad savoir vivre. 

Informacje dodatkowe

Czesne nie zawiera: obowiązkowego wyżywienia, zajęć dodatkowych.