Facebook Pixel Code
Umów spotkanie
Zapisz dziecko

Wybierz grupę wiekową

Żłobek lub przedszkole Szkoła
Nasze placówki

Adres: Lawendowa 1
80-180 Borkowo
Telefon: +48 506 562 053
E-mail: borkowo@megamocni.edu.pl

Godziny otwarcia: 6:00 – 17:30

Przejdź do strony internetowej

Edukacja

Co wyróżnia nasze podejście w opiece i edukacji?

W naszej pracy opieramy się na trzech filarach pedagogicznych. Są to:

 • Doświadczanie

  Samodzielne badanie otaczającego świata umożliwia uczenie się przez działanie oraz wzbudza u dzieci pozytywne emocje, które przekładają się na lepszą koncentrację i skuteczniejszą naukę.

 • Samodzielność

  Dzięki nauce samodzielności dzieci rozwijają krytyczne myślenie i pewność siebie, nie boją się nowych sytuacji i wyzwań oraz chętniej angażują się w codzienne, małe obowiązki.

 • Komunikacja

  Dobra komunikacja bazuje na dialogu i otwartym wyrażaniu swoich potrzeb i uczuć oraz uczy dzieci mądrego korzystania z nowoczesnych technologii. 

Dlaczego tak ważne jest dla nas podejście
procesowe w twórczej pracy z dziećmi?

Chcemy angażować dzieci i zachęcać je do samodzielnego tworzenia swojej pracy, a nie odtwarzania czy kopiowania czyjegoś pomysłu. Podejście procesowe wpływa na całościowy rozwój.

Jak wygląda
to w praktyce?

 • dzieci nieustannie podejmują decyzje dotyczące wyglądu pracy, używanych narzędzi czy technik wykonania,
 • powstają unikalne, różniące się od siebie prace artystyczne,
 • poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji podczas tworzenia dzieci wyrażają swoje uczucia, myśli i pomysły,
 • proces twórczy daje dzieciom więcej radości, satysfakcji i zaangażowania.

To nie tylko zabawa,
to o wiele więcej:

 • to rozwój poznawczy, czyli nauka planowania, swobodnego eksperymentowania i koncentracji przez dłuższy czas,
 • to rozwój komunikacji, czyli umiejętność opowiadania o stworzonej pracy, a także wyrażanie swojego rozumienia świata,
 • to rozwój społeczny, czyli rozwijanie poczucia własnej wartości i współpracy z rówieśnikami,
 • to rozwój emocjonalny, czyli doświadczanie swoich emocji i uczuć oraz wzmacnianie pewności siebie,
 • to rozwój fizyczny, czyli rozwój małej i dużej motoryki.