Facebook Pixel Code
Umów spotkanie
Zapisz dziecko

Wybierz grupę wiekową

Żłobek lub przedszkole Szkoła
Nasze placówki

Adres: Lawendowa 1
80-180 Borkowo
Telefon: +48 506 562 053
E-mail: borkowo@megamocni.edu.pl

Godziny otwarcia: 6:00 – 17:30

Przejdź do strony internetowej

Edukacja

Co wyróżnia nasze podejście w opiece i edukacji?

W naszej pracy opieramy się na trzech filarach pedagogicznych. Są to:

 • Doświadczanie

  Samodzielne badanie otaczającego świata umożliwia uczenie się przez działanie oraz wzbudza u dzieci pozytywne emocje, które przekładają się na lepszą koncentrację i skuteczniejszą naukę.

 • Samodzielność

  Dzięki nauce samodzielności dzieci rozwijają krytyczne myślenie i pewność siebie, nie boją się nowych sytuacji i wyzwań oraz chętniej angażują się w codzienne, małe obowiązki.

 • Komunikacja

  Dobra komunikacja bazuje na dialogu i otwartym wyrażaniu swoich potrzeb i uczuć oraz uczy dzieci mądrego korzystania z nowoczesnych technologii. 

Proces ponad produkt

Dlaczego tak ważne jest dla nas podejście procesowe w twórczej pracy z dziećmi i uczniami?

Chcemy angażować dzieci i zachęcać je do samodzielnego tworzenia swojej pracy, a nie odtwarzania czy kopiowania czyjegoś pomysłu. Podejście procesowe wpływa na całościowy rozwój.

Jak wygląda
to w praktyce?

 • dzieci nieustannie podejmują decyzje dotyczące wyglądu pracy, używanych narzędzi czy technik wykonania,
 • powstają unikalne, różniące się od siebie prace artystyczne,
 • poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji podczas tworzenia dzieci wyrażają swoje uczucia, myśli i pomysły,
 • proces twórczy daje dzieciom więcej radości, satysfakcji i zaangażowania.

To nie tylko zabawa,
to o wiele więcej:

 • to rozwój poznawczy, czyli nauka planowania, swobodnego eksperymentowania i koncentracji przez dłuższy czas,
 • to rozwój komunikacji, czyli umiejętność opowiadania o stworzonej pracy, a także wyrażanie swojego rozumienia świata,
 • to rozwój społeczny, czyli rozwijanie poczucia własnej wartości i współpracy z rówieśnikami,
 • to rozwój emocjonalny, czyli doświadczanie swoich emocji i uczuć oraz wzmacnianie pewności siebie,
 • to rozwój fizyczny, czyli rozwój małej i dużej motoryki.

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” w żłobkach MegaMocni

Program funkcjonujący w naszych żłobkach ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego, a z pomocą przychodzą maskotki Baby Beetles. Oprócz nabywania umiejętności językowych można zaobserwować u dzieci poprawę koncentracji, lepszą podzielność uwagi, pogłębienie wrażliwości kulturowej i społecznej.

Pozytywna Dyscyplina w przedszkolach MegaMocni

Poztywna Dyscyplina umożliwia przedszkolakom rozwinięcie istotnych umiejętności w uporządkowany sposób, oparty na praktyce. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że ludzkie zachowanie wynika z pragnienia przynależności i poczucia istotności. Pozytywna Dyscyplina ukazuje, jak zastępować konflikty współpracą, znajdować rozwiązania korzystne dla wszystkich, oraz jak akceptować i szanować różnice w ludziach i ich perspektywach, tak aby stanowiły one element jednoczący, a nie dzielący.

W placówkach MegaMocnych stawiamy na praktykę, dlatego regularnie organizowane są szkolenia dla kadry. W pierwszej kolejności zostali przeszkoleni dyrektorzy placówek, obecnie w szkoleniach biorą udział nauczycielki oraz opiekunki.

 • Wzajemny szacunek

  Wyrażaj zdecydowanie, respektując zarówno swoje własne wartości, jak i wymagania sytuacji, jednocześnie przejawiając uprzejmość i szacunek wobec potrzeb dziecka.

 • Ograniczony wybór

  Zamiast narzucać coś dziecku, , warto zapytać, co sam woli wybrać w danej sytuacji. Sprzątanie zabawek z podłogi czy żłożenie puzzli? Dzięki takiemu podejściu obie strony mogą poczuć się uszanowane.

 • Zrozumienie potrzeb dziecka

  Dzieci przechodzą przez różne etapy rozwoju. Poznanie jego świata pozwala lepiej reagować na zachowania, które zawsze wynikają z chęci zaspokojenia konkretnej potrzeby.

 • Dyscyplina, która uczy

  Efektywna dyscyplina kształtuje cenne umiejętności społeczne i życiowe, unikając jednocześnie elementów nadmiernego pobłażania lub surowości kar.

 • Pytania pełne ciekawości

  Zadawanie dziecku otwartych pytań, zachęcających je do dzielenia się swoimi doświadczeniami, uczuciami i propozycjami rozwiązania, zamiast narzucania mu gotowych odpowiedzi.

 • Pozytywna przerwa

  Przeciwieństwo wysyłania dziecka na karne miejsce. Jej celem nie jest kara za złe zachowanie, ale raczej stworzenie warunków do uspokojenia, aby dziecko mogło lepiej zrozumieć sytuację i poprawić swoje zachowanie.

Ponad 120 osób z kadry MegaMocni ukończyło szkolenie Pozytywnej Dyscypliny. Dzięki niemu:

 • znamy działanie mózgu i jego możliwości rozwojowe w zależności od wieku dziecka,
 • mamy narzędzia potrzebne do pracy z podopiecznymi, 
 • wiemy, że zachowanie dziecka to wierzchołek góry lodowej - naszym celem jest poznanie tego, co kryje się pod powierzchnią.