Facebook Pixel Code
Umów spotkanie
Zapisz dziecko

Wybierz grupę wiekową

Żłobek lub przedszkole Szkoła
Nasze placówki

Adres: Lawendowa 1
80-180 Borkowo
Telefon: +48 506 562 053
E-mail: borkowo@megamocni.edu.pl

Godziny otwarcia: 6:00 – 17:30

Przejdź do strony internetowej

Edukacja domowa z MegaMocnymi

05.07.2024
Edukacja domowa polega na spełnieniu obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko formalnie zapisane jest do wybranej placówki, jednak uczy się w domu. Jest to bezpłatna i w pełni legalna forma edukacji, która ma wiele zalet.

Poznaj mamę Eryka, która zdecydowała się na edukację domową w naszej szkole w Gowidlinie -> film.

Edukacja domowa to nauka w dowolnym miejscu i czasie, tempo nauki dostosowane do potrzeb, więcej czasu na rozwój pasji, czas na nawiązywanie relacji. Dziecko nie musi zrywać się rano, aby zdążyć na zajęcia. Naukę rozpoczyna o dowolnej porze. Edukacja domowa daje dziecku możliwość większego skupienia podczas zajęć. W przypadku nauczania domowego uczeń ma czas na to, aby spokojnie zanotować, a nawet wrócić do materiału ponownie i dobrze go zrozumieć.

Edukacja domowa sprawdzi się w przypadku dzieci szczególnie uzdolnionych, które chcą szybciej przerobić dany materiał. Jest to również doskonałe rozwiązanie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które często mierzą się z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i trudno jest im odnaleźć się w szkole stacjonarnej.

Edukacja domowa w Polsce jest bezpłatną formą nauki. Edukacja domowa jest to spełnienie obowiązku szkolnego przez dziecko w wieku od 6 do 18 lat w domu. Wniosek o edukację domową składa się do dyrektora szkoły, do której jest przyjęte dziecko. Nauczycielami dziecka są rodzice. Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych szkoleń oraz studiów. Dyrektor szkoły może zgodzić się na edukację domową dziecka, wskazując w decyzji etap edukacji.

W Polsce wyróżniamy trzy etapy edukacji i są to kolejno: I etap (klasy 1-3 szkoły podstawowej ), II etap (klasy 4-8 szkoły podstawowej) oraz III etap (szkoła ponadpodstawowa). Uzyskanie zgody na edukację domową wiąże się  z przygotowaniem kilku ważnych dokumentów. Pierwszym z nich jest wniosek o zezwolenie na edukację domową, drugim dokumentem jest oświadczenie rodzica bądź opiekuna prawnego o zapewnieniu dziecku warunków, umożliwiających realizację podstawy programowej. Ostatnim dokumentem jest zobowiązanie do przystępowania dziecka do corocznych egzaminów kwalifikacyjnych oraz w porozumieniu z nauczycielami, którzy będą uczyć dziecko, przystępowanie do zaliczania pewnego zakresu materiału po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Jeśli masz pytania dotyczace tematu, chętnie na nie odpowiemy tel. 798 385 962.