EN
RU
EN
RU

REGULAMINY

REGULAMINY

1. Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy na usługi realizowane przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo / JUNECO Sp. z o.o., a bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z naszych usług, a tym samym właściwa obsługa Klienta.

2. Administratorem podanych danych osobowych Klienta jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju DyNaMo / JUNECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowej 4a. Można się z nami skontaktować pod nr tel.:+48501835532.

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta, aby:

 • zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki
 • wykonywać rozliczenia finansowe
 • prowadzić nasze kampanie reklamowe i inne działania marketingowe
 • sprzedawać nasze produkty i usługi

4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta będzie odpowiednio:

 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Klientem
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art.106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Stowarzyszeniem Twórczego Rozwoju DyNaMo / JUNECO Sp. z o.o.
 • zgoda Klienta – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych

5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane Klienta, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Klienta wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności przetwarzania danych – zewnętrzne biuro rachunkowe,
 • innym odbiorcom danych – np. firmie kurierskiej, kancelarii prawnej.

6. Dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat.

7. Klient posiada prawo do:

 • wglądu do swoich danych,
 • aktualizacji swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

Regulamin Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną

Regulamin Pakietów Godzinowych