ŻŁOBEK DLA KOBIET WRACAJĄCYCH DO PRACY

ŻŁOBEK DLA KOBIET WRACAJĄCYCH DO PRACY

belka unia europejska

PROJEKT „Utworzenie trzech żłobków w woj. pomorskim szansą na powrót rodziców
do pracy”

Celem projektu jest stworzenie w okresie 21 miesięcy trwania projektu warunków, dla minimum 173 osób, ułatwiających podjęcie lub powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi. Efektem realizacji niniejszego projektu będzie większa możliwość godzenia pracy z opieką nad dziećmi dla osób objętych projektem. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez utworzenie i przygotowanie trzech żłobków na terenie Gdańska, Gościcina i Borkowa do przyjęcia i sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 [06.2020-03.2021] oraz sfinansowanie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy [04.2021-03.2022].

W Niepublicznych Żłobkach MegaMocni Jasień, MegaMocni Gościcino oraz MegaMocni Borkowo udało nam się uruchomić projekt dający szansę na powrót kobiet do pracy w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umożliwia on obniżenie czesnego na żłobek do kwoty 500 zł na gdańskim Jasieniu,  250 zł w Gościcinie oraz 400 zł w Borkowie.

Naszym celem jest aktywizacja kobiet oraz ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Zależy nam na zwiększeniu liczby kobiet na rynku, zarówno tych, które wracają po urlopie macierzyńskim, oraz tych, których poród opóźnił rozpoczęcie kariery zawodowej. Wierzymy, że to wesprze także rozwój województwa pomorskiego oraz pomoże połączyć pracę z życiem rodzinnym osobom objętym programem.

Od 1 września 2021 roku dzieci objęte programem wyruszą do żłobka, natomiast już teraz można zgłaszać się do wzięcia udziału w projekcie. Wszystkie informacje u dyrektora placówek MegaMocni Jasień, MegaMocni Gościcino, MegaMocni Borkowo oraz przez formularz poniżej.

Budżet projektu wynosi 2 949 517,26 zł. Wkład Funduszy Europejskich to 85% wartości projektu. Wnioskodawca zapewnia wkład własny na poziomie 15% wartości projektu.

PROJEKT „Utworzenie trzech żłobków w woj. pomorskim szansą na powrót rodziców do pracy”

Celem projektu jest stworzenie w okresie 21 miesięcy trwania projektu warunków, dla minimum 173 osób, ułatwiających podjęcie lub powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi. Efektem realizacji niniejszego projektu będzie większa możliwość godzenia pracy z opieką nad dziećmi dla osób objętych projektem. Rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez utworzenie i przygotowanie trzech żłobków na terenie Gdańska, Gościcina i Borkowa do przyjęcia i sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 [06.2020-03.2021] oraz sfinansowanie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy [04.2021-03.2022].

W Niepublicznych Żłobkach MegaMocni Jasień, MegaMocni Gościcino oraz MegaMocni Borkowo udało nam się uruchomić projekt dający szansę na powrót kobiet do pracy w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umożliwia on obniżenie czesnego na żłobek do kwoty 500 zł na gdańskim Jasieniu,  250 zł w Gościcinie oraz 400 zł w Borkowie.

Naszym celem jest aktywizacja kobiet oraz ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Zależy nam na zwiększeniu liczby kobiet na rynku, zarówno tych, które wracają po urlopie macierzyńskim, oraz tych, których poród opóźnił rozpoczęcie kariery zawodowej. Wierzymy, że to wesprze także rozwój województwa pomorskiego oraz pomoże połączyć pracę z życiem rodzinnym osobom objętym programem.

Od 1 września 2021 roku dzieci objęte programem wyruszą do żłobka, natomiast już teraz można zgłaszać się do wzięcia udziału w projekcie. Wszystkie informacje u dyrektora placówek MegaMocni Jasień, MegaMocni Gościcino, MegaMocni Borkowo oraz przez formularz poniżej.

Budżet projektu wynosi 2 949 517,26 zł. Wkład Funduszy Europejskich to 85% wartości projektu. Wnioskodawca zapewnia wkład własny na poziomie 15% wartości projektu.

cookie_white

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Możesz zdecydować o tym, czy dopuszczasz pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.