Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Przedszkole MegaMocni Gościcino

1. Informacje o przedszkolu

Publiczne Przedszkole MegaMocni Gościcino

ul. Fabryczna 5

84-241 Gościcino

REGON 386930412

tel.  +48 504 489 733

2. Akt założycielski

3. Statut przedszkola

4. Przedmiot działania i kompetencje

Podmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Działalność przedszkola jest finansowana przez dotację oświatową z Urzędu Gminy Wejherowo. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu po za czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała Rady Gminy Wejherowo.

5. Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Przedszkole Publiczne MegaMocni Gościcino prowadzone przez Juneco Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 


Zarząd Juneco:

Ewelina Szczęsnulewicz – Członek Zarządu

Magda Wójcik – Członek Zarządu


Dyrekcja Przedszkola:

Ilona Kupc –  Dyrektor

6. Majątek przedszkola

Nie dotyczy

7. Tryb działania i regulaminy

8. Rada przedszkola

Nie dotyczy

9. Rada pedagogiczna

10. Samorząd przedszkolny

Nie dotyczy

11. Stypendia

Nie dotyczy

12. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Bezpośrednio w biurze lub korespondencja e-mail


Godziny pracy biura:

Pon.  9:00 – 16:00

Wt. – Pt.  8:00 – 15:00

tel. +48 504 489 733
email: goscicino@megamocni.edu.pl

13. Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Nie dotyczy

14. Inne

Nie dotyczy

15. Wyniki przeprowadzonych kontroli

Nie dotyczy

16. Konkursy dotyczące zatrudniania pracowników

Nie dotyczy

17. Zamówienia publiczne

Nie dotyczy

18. Redakcja

Ilona Kupc

19. Kontakt

Publiczne Przedszkole MegaMocni Gościcino

ul. Fabryczna 5

84-241 Gościcino

REGON 386930412

tel. +48 504 489 733

email: goscicino@megamocni.edu.pl

cookie_white

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Możesz zdecydować o tym, czy dopuszczasz pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.